STEUN ONS

JOUW BIJDRAGE

Een stichting zonder winst oogmerk blijft alleen financieel gezond dankzij donaties. Een ieder die onze stichting een warm hart toedraagt en het belang van Mijn Hindoeïsme ook behartigt, kan dat kenbaar maken door middel van een donatie. 

Het bijzondere van een donatie ten opzichte van contributies of andere vormen van inkomsten is dat het een ieder vrij staat welk bedrag men wil overmaken. Wij zijn een ieder daarvoor ontzettend dankbaar! Hiernaast kun je via IDEAL in enkele minuten al een bedrag schenken.

Financiële transparantie

Wij hechten belang bij het transparant delen van financiële informatie zoals een donateur van ons kan verwachten. Om die reden zijn wij ook onze verplichtingen aan de belastingdienst in het kader van de ANBI verplichting aan gegaan.