top of page

GESCHRIFTEN

Het hindoeïsme kent niet 1 heilig boek! Hoeveel dan wel? En welke zijn voor mij belangrijk en welke informatie staat er dan in? De heilige geschriften bestaan vaak uit sanskrit versen. De RigVeda bestaat uit meer dan 10.000 verzen, aan de andere kant de Bhagavad Gita bevat (maar) 700 verzen. Maar belangrijker nog, de interpretatie en de boodschap van één zo'n vers kan vaak niet in een paar regels. Kortom veelomvattend. 

Er zijn twee type geschriften: Shruti en Smriti.

Shruti zijn de heilige geschriften die direct door het goddelijke aan heiligen (rishi's) zijn geopenbaard. Dit zijn teksten die geen auteur hebben maar gebaseerd zijn op de goddelijke vibraties of geluiden van de kosmos, die door rishi's werden gehoord en verder verteld.

Smriti zijn teksten die gebaseerd zijn op goddelijke openbaring, maar die door mensen zijn geschreven.

De vier Veda's worden beschouwd als Shruti's. 

Hier alvast een lijst met interessante heilige geschriften

 • Veda's (Rig-Veda, Atharva-Veda, Yajur-Veda en Sama-Veda),

  • elk onderverdeeld in samhita's, brahmana's, aranyaka's en upanishads.

 • Vedanga's (Shiksha, Chanda, Vyakarana, Nirukta, Kalpa en Jyotish)

 • Itihasa (Ramayana en Mahabharata, waaronder de Bhagavad Gita)

 • Dharmashastra (4 Dharmasoetra's en de overige werken: Manusmriti, Yajnavalkya Smriti, Narada-smriti en Visnu-smriti)

 • Purana's (6 Vishnu purana's, 6 Brahma purana's en 6 Shiva purana's)

 • Post-Vedic Samhitas (bijv. Narad Samhita, Shiva Samhita, Ashtavakra Gita, Bhrigu Samhita, Charaka Samhita, Deva Samhita, Garga Samhita, Gheranda Samhita, Kashyap Samhita, Brihat Samhita, Sushruta Samhita, Yogayajnavalkya Samhita.

 • Post-Vedic Sutras (bijv. Brahma Sutra, Yoga Sutra, Samkhya Sutra, Vaisheshika Sutra, Nyaya Sutra, Mimamsa Sutra, Dharma Sutra, Artha Sutra, Kama Sutra, Moksha Sutra, Shiva Sutra, Narad Bhakti Sutra

Op deze pagina's gaan wij per belangrijk heilig boek informatie geven zoals:

 • Waar gaat dit boek over?

 • Welke informatie kan ik hier vinden?

 • Bijzondere verzen en de betekenissen ervan

 • Kan ik het boek ergens online vinden, met (vaak) engelse vertaling?

 • En meer relevante informatie voor jou

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en wij laten je weten wanneer hier een interessant artikel gepubliceerd wordt.

bottom of page