top of page

Een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) draagt op de een of andere wijze bij aan het algemeen nut. Het kan een goed doel, een culturele of een wetenschappelijke instelling zijn. Het kan ook een kerk of organisatie met een bepaalde levensbeschouwing zijn. Hieraan zijn bepaalde voorwaarden gesteld door de Nederlandse overheid. Tegelijkertijd zijn donaties en giften indien vastgelegd aftrekbaar van de inkomstenbelasting van een donateur. Stiching HindoeïsmeNL heeft zich geregistreerd als ANBI bij de belastingdienst.

Een van de verplichtingen is het publiceren van bepaalde kern informatie over de stichting, zoals weergegeven in de tabel hieronder.

anbi-algemeen-nut-beogende-instelling-e1

Naam van de instelling

Stichting HindoeïsmeNL

bekend als Mijn Hindoeïsme

Doelstelling van de instelling

het bevorderen van levensbeschouwing en religie in Nederland met behulp van het Hindoeïsme

Hoofdlijnen van het beleidsplan

De duurzaamheid van het Hindoeïsme in Nederland te waarborgen door middel van kennisdeling en het bevorderen van saamhorigheid. Dit wordt uitgevoerd door het onderhouden van een website en social media content en activiteiten organiseren horende bij de doelstelling.

Beknopte versie Beleidsplan 2022-2025

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording

RSIN

861139690

Contactgegevens van de instelling

geen fysiek of bezoekadres
email: info@mijnhindoeisme.nl

website: www.mijnhindoeisme.nl

Namen en functies van de bestuursleden

Voorzitter: Sunjay Sardjoe
Secretaris & Penningmeester: Shyama Tetar
Overige bestuursleden: Suraj Baladien en Satish Harhangi

Beloningsbeleid

Bestuurders worden niet beloond uit hoofde van hun functie.

bottom of page