top of page

Onze missie

Ons doel is om het hindoeïsme te behouden in Nederland, met name voor de komende generaties. Wij willen dit bereiken door het delen van kennis en bevorderen van saamhorigheid. Dit gaan wij op twee manieren doen. 

 • Online - via de website, social media en nieuwsbrieven delen wij informatie en zorgen wij voor een interactief platform waar informatie uitgesplitst in drie hoofdgroepen:

  • HindYou: jongeren platform voor met de focus op 16 tot 35 jarigen, met als doel deze aankomende dragende generatie bijeen te brengen, informatie uit te wisselen en onderdeel van een netwerk te maken.​

  • Hindoeïsme: kennis platform waar informatie over het hindoeïsme (o.b.v. de Sanatan Dharma) gedeeld wordt. Dit zijn enerzijds praktische informatie (hoe kun je zelf een puja doen), theoretische informatie (wat vertellen de geschriften over belangrijke onderwerpen binnen het hindoeïsme) en moderne informatie (hoe kan ik de kennis uit het hindoeïsme toepassen in mijn dagelijks leven, carrière, relaties, etc.).

  • Nederland: NL platform waar informatie gedeeld wordt over stromingen, tempels, lessen en overige organisaties (die raakvlakken hebben met het hindoeïsme) in Nederland. Zo heb jij op 1 plek alle contactgegevens waar jij bij jouw in de buurt terecht kunt om jouw hindoeïsme uit te oefenen.

 • Evenementen - door middel van het organiseren van evenementen willen wij kennis delen, saamhorigheid en gezelligheid bevorderen. De evenementen omvatten diverse onderwerpen met een telkens een andere mix van activiteiten (workshop, concert, spelactiviteit, quiz, debat, etc.). De evenementen zullen vaak georganiseerd worden voor de HindYou (jongeren)groep. Lees meer op de pagina van HindYou.

Waarom Mijn Hindoeïsme ?

Het hindoeïsme is niet een boek en ook niet een duidelijk omlijnd geloof. Aan het hindoeïsme wordt door verschillende stromingen verschillende interpretaties gegeven. Helaas is de onderbouwing niet altijd aanwezig of onduidelijk. Wij hebben een Hindoestaanse achtergrond en merken daarnaast ook een generation gap tussen de oudere en jongere generatie. Welke informatie wil de jongeren generatie weten? Hoe wil de jongere generatie dat het hindoeïsme uitgeoefend wordt thuis en in mandirs of besproken wordt onderling? Welke antwoorden wil men weten?

Wij willen deze jongere generatie motiveren om samen met ons het hindoeïsme een nieuwe vorm te geven die past bij ons. Wij luisteren naar de vragen en proberen hier samen antwoorden op te geven. Daarnaast willen we behoeften van deze generatie boven tafel krijgen en samen gaan vervullen. Op deze manier streven wij er naar dat het hindoeïsme blijft voort bestaan in Nederland, door de gegeven kennis en tradities die er zijn aan te vullen en op te bouwen met nieuwe kennis en tradities passend bij de nieuwe generatie.

Hindoeïsme

Wij staan niet alleen voor een bepaalde stroming. Van huis uit zijn wij opgegroeid met een Sanatan Dharma (stroming) achtergrond, maar staan open voor kennis en saamhorigheid met andere stromingen. Daarom publiceren wij ook informatie en gegevens van tempels en organisaties in Nederland die op basis van andere stromingen het hindoeïsme uitoefenen. Wij geloven dat jij uiteindelijk zelf jouw pad kiest.  Ook als je zelf een bepaalde stroming of denkwijze hebt, kun je je zelf verrijken door nieuwe inzichten, informatie en sfeer op te doen bij andere organisaties van andere stromingen. 

Saamhorigheid, kennis delen & gezelligheid

Zowel online als tijdens onze evenementen staan saamhorigheid, kennisdeling en gezelligheid centraal. Wij vinden het belangrijk dat een ieder zich onderdeel voelt. Het hindoeïsme is enerzijds zelfstandig mediteren en anderzijds gezamenlijk zingen. Door samen te praten en te luisteren, kom je tot nieuwe inzichten. Door samen te bidden en te zingen, groeit een ieders bhakti. Saamhorigheid en gezelligheid zijn daarom net zo belangrijk als kennis opdoen. Daarom is een belangrijk onderdeel van onze missie om activiteiten te organiseren die voldoen aan deze drie voorwaarden. 

Samen de toekomst in

Ons doel kan alleen slagen als ook jij vindt dat we deze toekomst samen met de huidige generatie moeten instappen. En jij kunt hierbij helpen!

 • Heb je een idee, feedback, netwerk of een andere input van toegevoegde waarde? Daar kunnen we alleen maar beter van worden. Laat het ons weten en stuur ons een bericht.

 • Wil je onderdeel worden van deze missie en hierbij helpen? Wij zullen samen bespreken hoe we jouw waardevolle inzet zo goed mogelijk kunnen inzetten voor dit doel. Vul het contactformulier in.

 • Als onafhankelijke stichting kunnen wij alleen voortbestaan met jouw financiële bijdrage. Wil je een goed doel steunen, dan kun je ons zowel eenmalig als maandelijks een donatie schenken. De volle 100% daarvan zetten wij in voor onze activiteiten. In 2 minuten, kun je ons steunen via het donatieformulier.

bottom of page