top of page
Schermafbeelding 2020-08-04 om 11.24.24.

ORGANISATIES

Prasne

Overkoepelende organisatie

organisatie dat de spreekbuis wil zijn naar ministeries, gemeenten en overheden en overige externe instanties samen met de lidorganisaties

PRASNE wil de spreekbuis zijn naar ministeries, gemeenten en overheden en overige externe instanties. Tegelijkertijd wil PRASNE ook binnen de Hindoestaanse gemeenschap optreden als overkoepelend orgaan en zich samen met de lidorganisaties inzetten voor onder andere de jongeren, vrouwen en sociaal-zwakkeren in de Hindoestaanse gemeenschap. Een landelijke organisatie is het medium om de belangen van alle Arya Samadjies en in het bijzonder deze aangesloten lidorganisaties adequaat en effectief te behartigen.

Computerscherm
bottom of page