top of page
Schermafbeelding 2020-08-04 om 11.24.24.

ORGANISATIES

Sikhs

Het Sikh geloof is opgericht door Guru Nanak Patshah. Hij werd in 1469 geboren in 'Nankana Dahib' vlakbij de stad Lahore in Pakistan, toentertijd werd het dorpje nog Talwandi genoemd. Al op jonge leeftijd keerde hij zich tegen bodemloze rituelen, bijgeloof en dogma's die toentertijd een belangrijk deel vormde van religies. Guru Nanak en de negen Guru's die hem opvolgden, lieten op een wonderlijke wijze zien hoe je een spirituele leven kon leiden en tegelijkertijd actief kon participeren door de universele broederschap te verkondigen.

Sikhisme is een pad dat open staat voor iedereen om de liefde voor God via Gurbani/Shabad (hymnen/goddelijke lofzang) te ervaren. Goeroe Nanak stichtte dit geloof in de 15de eeuw met zijn ideologie van "Alle mensen zijn gelijk, vormen een onderdeel van het Goddelijke licht en kunnen het allerhoogste (spirituele) staat bereiken door samen te smelten oftewel op te gaan in die ÉNE Almachtige God".

Iedereen werd door de Sikh Goeroes met open armen ontvangen, ongeacht elk vorm van onderscheid door kaste, huidskleur of geloof. Zij werden uitgenodigd om zelf het ware pad verkennen and ook het ogenschijnlijke vreugde van het Één zijn met de schepper te ervaren.

Dit pad werd het Sikhisme genoemd en zijn volgelingen de Sikhs – hetgeen leerling of student betekent (leerling van die ÉÉN). Een separate en progressieve religie met als basisgedachten één God, gelijkheid, rechtvaardigheid en vrijheid voor iedereen. Deze religie doet een beroep op zijn volgelingen om een leven van discipline, hard werken, liefdadigheid en meditatie te leiden. Zij accepteert het bestaan van alle geloven en tolereert geen bevooroordeling of onderdrukking op basis van godsdienst, kaste, kleur, geloofsbelijdenis, ras en/of sekse.

Computerscherm
bottom of page