ARTIKELEN

De Ziel & God

In ons vorige artikel hebben we het gehad over God = 1. Brahma (spreek uit, Brahm-me) is de hoogste universele realiteit in het universum. De reden van het bestaan en de absolute waarheid (Tat Sat). Maar wat is de relatie tot onze ziel? 


Jivatma & Paramatma

Verschillende scholen/stromingen binnen het hindoeïsme hebben hun eigen visie op hoe God en de ziel verbonden zijn. In een ander artikel lees je uitgebreid over de verschillende scholen. Een interessant verschil komt naar voren in de bekende Vedanta stroming. De Vedanta erkent de Vedas als meest belangrijke bron van kennis. De Advaita Vedanta is een van de subscholen/aftakkingen en staat voor non-dualisme. Zij leren dat God overal is en dus ook in de ziel. De Ziel is een deel van de goddelijke energie en diezelfde goddelijke energie in Vishnu, Shiva of Devi zit dus ook in ieders ziel. De andere subschool/aftakking is Dvaita Vedanta en staat voor dualisme. Zij leren dat er een duidelijk verschil is tussen de Goddelijke Ziel (Paramatma) en de ziel (jivatma). Ondanks deze verschillen is men het in de Vedanta tradatie er over eens dat zowel de Goddelijke ziel als de menselijke ziel onsterfelijk is. Hoewel het lichaam en het leven een begin en een einde kent, kent de ziel dat niet en blijft deze eeuwig bestaan in het oneindige universum. जायते म्रियते वा कदाचि नायं भूत्वा भविता वा भूय: | अजो नित्य: शाश्वतोऽयं पुराणो हन्यते हन्यमाने शरीरे || na jayate