top of page

ARTIKELEN

Holika Dahan

Holika Dahan, ook bekend als Chhoti Holi, wordt een dag vóór Holi gevierd. Het is een belangrijke feestdag en wordt vooral in India, maar ook in andere landen door hindoes gevierd. Er worden grote brandstapels gemaakt. Wat is de gedachte hierachter? In dit artikel lees je het verhaal over deze feestdag en de symbolische betekenis hiervan.


De viering

Op Vasant Panchami (40 dagen voor Holi) begint men met een ritueel en het planten van een castorolie-plant. Vanaf die dag wordt er hout verzameld om een grote stapel te maken. Op de dag van Holika Dahan steekt men deze stapel in brand, wat de verbranding van Holika symboliseert.


Holika en Prahlaad

Holika Dahan heeft zijn achtergrond in het verhaal van koning Hiranyakashipu. Vanwege eerder verkregen zegeningen dacht hij dat hij onsterfelijk was, noemde hij zichzelf god en wilde ook als god vereerd worden. Zijn zoon Prahlaad deed hier niet aan mee, omdat hij vol vertrouwen Shri Vishnu aanbad. Hierop ondernam de koning verschillende pogingen om zijn zoon van gedachten te laten veranderen, maar dat bleek tevergeefs. Prahlaad hield voet bij stuk en bleef Vishnu aanbidden. Daaropvolgend deed de koning verschillende pogingen om zijn zoon Prahlaad om te brengen. Hij liet zijn zoon, verzwaard met stenen, in de zee gooien, probeerde hem levend te begraven en met wapens te doden. Al deze pogingen mislukten, want Prahlaad werd door Shri Vishnu beschermd. Koning Hiranyakashipu smeedde daarom een plan met zijn zus Holika, waarbij zij en Prahlaad op een brandstapel zouden plaatsnemen.


Zijn zus Holika had een gave die haar beschermde tegen vuur, waardoor zij de brand zou overleven, terwijl Prahlaad levend zou verbranden. Holika had veel vertrouwen in haar gave, terwijl Prahlaad in meditatie was om Vishnu te aanbidden. Enige tijd nadat de stapel in brand gestoken was, bleek dat Prahlaad niet verbrand was. Zijn tante Holika echter, was wel verbrand en veranderde daarna in as. Vanaf dat moment wordt jaarlijks op Holika Dahan de overwinning van het goede op het kwade gevierd. Later werd ook Hiranyakashipu uiteindelijk gedood na een confrontatie met Prahlaad, waarbij Vishnu in de incarnatie (avatar) van Narsingh (ookwel Narasimha) verscheen. Deze verschijningsdag, Narsingh Jayanti, valt dit jaar op zaterdag 14 mei 2022.


न शशाक यदा हन्तुमपापमसुर: सुतम् । चिन्तां दीर्घतमां प्राप्तस्तत्कर्तुं नाभ्यपद्यत ॥ Na Sasaka Yada Hantum Apapam Asurah Sutam Cintam Dirghatamam Praptas Tat-Kartum Nabhyapadyata Toen Hiranyakashipu ontdekte dat hij Prahlaad, die volkomen zondeloos was, op geen enkele manier kwaad kon doen, was hij erg bezorgd over wat hij nu moest doen. Bhagavata Purana. Boek 7 Hoofdstuk 5 Vers 44

De betekenis van Holika Dahan

Een van de belangrijkste lessen uit het verhaal van Holika Dahan is dat het goede altijd wint van het kwade. Daarnaast leert Holika Dahan ons dat ook moeilijke tijden voorbij gaan. Zo kwam het onredelijke bewind van de koning Hiranyakashipu, die als god vereerd wou worden, uiteindelijk toch ten einde.

Holika Dahan leert ons ook dat er aan onze goede en slechte acties consequenties verbonden zijn. Koning Hiranyakashipu smeedde een plan met zijn zus om zijn zoon te vermoorden, omdat die hem niet als god wou aanbidden. De consequentie voor zijn zus was dat haar gave ten tijde van de moordpoging niet werkte, waardoor ze overleed op de brandstapel. De hoogmoedige koning Hiranyakashipu kreeg ook te maken met consequenties van zijn daden. Hij misbruikte zijn zegeningen en verplichtte iedereen hem als god te aanbidden in plaats van Vishnu, wat uiteindelijk leidde tot zijn dood. Ook al is het niet altijd zichtbaar, God beschermt die mensen die met devotie zijn pad volgen.
1.220 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Holi

Kommentare


Die Kommentarfunktion wurde abgeschaltet.
bottom of page