top of page

ARTIKELEN

Lessen uit de Ramayana

De Ramayana is niet zomaar een verhaal, maar wordt in het Hindi een Itihas genoemd (geschiedenis verhaal). Het is niet zomaar geschiedenis, maar een van meest bijzondere vertellingen waarin de personen zeer mooie levenslessen en complexe situaties van fundamenten als Dharma en Bhakti laten zien.


Het is makkelijk om op te schrijven in (heilige) boeken of mensen te vertellen dat ze altijd eerlijk dienen te zijn, zich altijd aan hun woord moeten houden, hun vrienden niet in de steek moet laten en niet mogen discrimineren. Juist de Ramayana laat zien dat een ieder in levensechte situaties getest kan worden of je op dat moment op het niveau bent dat je de Dharma kunt volgen.

Mahatma Gandhi verwees naar Shri Rama als de persoon die zelfs in moeilijke omstandigheden kernwaarden als waarheid, rechtvaardigheid en gelijkheid altijd hoog hield.”

In dit artikel een vijftal bijzondere levenslessen die ook vandaag jouw gaan helpen in het volgen van jouw Dharma.


1. Altijd aan je gegeven woord houden

De Raghuvash (familienaam van Shri Rama) stond erom bekend dat indien zij een belofte maken, dat zij die altijd zullen nakomen. Zo ook Koning Dashrath (vader van Rama), toen hij het verzoek van zijn tweede vrouw Kaikeyi om Shri Rama te verbannen naar het bos en haar eigen zoon Bharata koning te maken, met pijn in zijn hart vervulde, omdat hij haar ooit twee wensen had geschonken.

रघुकुल रीत सदा चल आई | प्राण जाई पर वचन न जाई || Raghukul Reet Sada Chali Aayi Pran Jaye Par Vachan Na Jaye De traditie in onze familie is voor altijd al, onze belofte is zo heilig dat wij ons leven ervoor geven.

Koning Dashrath heeft uiteindelijk met veel verdriet Shri Rama laten gaan, en Shri Rama heeft geen enkel moment tegenspraak geduid en heeft het verzoek van zijn vader geaccepteerd. Ook Shri Rama heeft in meerdere situaties laten zien dat ook hij altijd zijn belofte is na gekomen, zelfs wanneer dit nadelig zou zijn voor hem.


2. Wees bewust van de impact van jaloezie, slecht gezelschap en ego

Kaikeyi, een van de (stief)moeders van Shri Ram, had hem enorm lief. Desondanks wist haar bediende Mandara haar zo te beïnvloeden dat zij uit jaloezie en ego graag haar eigen zoon Bharata als koning wilde zien. Ook vandaag de dag in de maatschappij is het “eerst ik en dan de rest”, maar wees je bewust van recht en onrecht. Shri Rama was de rechtmatige troonopvolger, maar via een list probeerde ze Bharata koning te maken. Bharata heeft echter nooit de troon geaccepteerd, vanwege de manier waarop deze hem aangeboden werd. Dus ook in het geval dat ons iets toekomt dat niet van ons is, wees je daarvan bewust. Wees dus niet egoïstisch, maar geef het terug aan de rechtmatige persoon. Het eenvoudigste voorbeeld is wanneer je een portemonnee vindt van een ander, en de vraag rijst wat je er mee gaat doen? Wordt het een lastigere keuze als je in geldnood zit en je ontdekt dat de rijkelijk gevulde portemonnee van een miljonair is? Zodra we ons bewust zijn van de Dharma, maakt geen enkel ander feit invloed op de juiste keuze.


3. Bescherm diegene die zich niet kunnen verweren

Jatayu was een krachtige vogel in de Ramayana. Hij zag het voorval dat Ravana Sita Mata gijzelde. Hij stortte zich daarom op Ravana, in een poging om Sita Mata te redden. Helaas lukte hem dit niet, maar bracht hij het nieuws aan Shri Rama die een bijzondere laatste ritueel (Sanskaar) uitvoerde en hem een crematie gaf.


4. Liefde (Bhakti) gaat boven rangen en standen

Meerdere malen heeft Shri Rama laten zien dat wij niemand moeten discrimineren op basis van afkomst, kasten, welvaart of andere verschillen. Sabari Mata was een oude arme vrouw, die wist dat Shri Rama op een dag misschien haar huis zou passeren. Met die wetenschap verzamelde zij elke dag fruit voor die ene dag dat hij daadwerkelijk zou komen. Ondanks dat heiligen jarenlang mediteerden voor Shri Rama, ging hij langs bij de oude arme vrouw. Op de dag dat Shri Rama kwam, gaf zij hem al haar (moeder)liefde en voedde hem. Ze proefde eerst zelf aan elke druif om zeker van te zijn dat ze stuk voor stuk zoet waren, voordat ze deze met liefde in haar ogen voedde aan Shri Rama. “Fruit gegeven met zoveel liefde, accepteer ik met groots plezier”, zei Shri Rama en hij legde zijn broer Lakshmana uit dat deze gigantische liefde boven elke vorm van regel of gewoonte gaat. Shri Rama zegende Sabari Mata en beschouwde haar als een van zijn grootste bhakts. Vandaag de dag zijn velen zeer stellig dat proeven van prasad verboden is, toch laat Shri Rama zien dat bhakti boven elk regel of gewoonte gaat. Shri Rama laat hier ook zien dat we geen vooroordeel dienen te hebben, noch anderen moeten discrimineren op basis van uiterlijk, gedrag, kaste of iets anders. In God’s ogen telt eerst de liefde van binnen en dan maakt zwart, wit, rijk, arm, kaste, of wat dan ook, niets uit.


5. Dharma boven Dharma

Aan het eind van de Ramayana wordt Shri Rama gekroond tot koning van Ayodhya. Hij hoort dan in zijn rijk dat men niet overtuigd is van de reinheid van Sita Mata, ondanks dat zij de Agni Parisksha (test in het vuur) heeft doorstaan, waaruit bleek dat zij altijd trouw is geweest aan Shri Rama. Als koning is het de eerste taak om te waken voor vrede in het koninkrijk en daarna komt de eigen familie, het eigen geluk en liefde. Om die reden heeft Shri Rama met pijn in zijn hart afscheid genomen van Sita Mata.


Wat de juiste weg van Dharma is, is soms zeer complex. Zelfs de weg die Shri Rama koos, wordt door velen als onjuist beschouwd. Wees je bewust dat op het pad van Dharma een juiste weg niet altijd de meest makkelijke weg is. Kies bewust jouw weg op basis van een breder beeld dan alleen eigen belang!


Uiteindelijk hebben de bewoners van Ayodha tot hun spijt geleerd dat zij de verkeerde conclusie hadden getrokken, toen niemand minder dan de zonen van Shri Rama (Luv & Kush) terugkeerden naar Ayodhya en hen herinnerden aan de deugden van Sita Mata en Shri Rama.


Er zitten vele lessen en wijsheden in de Ramayana, waaronder deze vijf lessen.

Welke les uit de Ramayana is voor jou het meest interessant?

684 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Ram Navmi

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page