ARTIKELEN

Lessen uit de Ramayana

De Ramayana is niet zomaar een verhaal, maar wordt in het Hindi een Itihas genoemd (geschiedenis verhaal). Het is niet zomaar geschiedenis, maar een van meest bijzondere vertellingen waarin de personen zeer mooie levenslessen en complexe situaties van fundamenten als Dharma en Bhakti laten zien.


Het is makkelijk om op te schrijven in (heilige) boeken of mensen te vertellen dat ze altijd eerlijk dienen te zijn, zich altijd aan hun woord moeten houden, hun vrienden niet in de steek moet laten en niet mogen discrimineren. Juist de Ramayana laat zien dat een ieder in levensechte situaties getest kan worden of je op dat moment op het niveau bent dat je de Dharma kunt volgen.

Mahatma Gandhi verwees naar Shri Rama als de persoon die zelfs in moeilijke omstandigheden kernwaarden als waarheid, rechtvaardigheid en gelijkheid altijd hoog hield.”

In dit artikel een vijftal bijzondere levenslessen die ook vandaag jouw gaan helpen in het volgen van jouw Dharma.


1. Altijd aan je gegeven woord houden

De Raghuvash (familienaam van Shri Rama) stond erom bekend dat indien zij een belofte maken, dat zij die altijd zullen nakomen. Zo ook Koning Dashrath (vader van Rama), toen hij het verzoek van zijn tweede vrouw Kaikeyi’om Shri Rama te verbannen naar het bos en haar eigen zoon Bharata koning te maken,