ARTIKELEN

Bhakti als hoogste yoga (4/4)

In het laatste artikel van deze reeks over Bhakti gaan we het hebben over de beleving van Bhakti. We hebben eerder de diverse vormen van Bhakti besproken en de verschillen daarin. Ook de beleving van Bhakti (Bhava) kun je op verschillende manieren ervaren. Hier gaan we verder op in en tot slot eindigen we met het belang van Bhakti.


Bhakti Bhava

Een bekende mantra is AUM Tvameva Mata Cha Pita Tvameva; ‘God U bent mijn moeder, U bent mijn vader.’ Welke band heeft iemand nu met God? Iedereen creëert zijn eigen band met God. Zoals de band met je ouders anders is dan die met je beste vriend, zo ervaart iedereen de band met God anders. Om ons op weg te helpen worden er 5 Bhava’s (vorm van liefde op basis van het type relatie) van Bhakti beschreven. Afhankelijk van je gesteldheid en je emotionele behoefte, kun je jouw Bhakti met een van deze Bhava’s versterken:


Santa Bhava Santa Bhava, is een vorm van liefde die Rishi’s (kennisrijke personen) en Sants (heiligen) bezitten om God te bereiken door meditatie en onthechtheid aan de materiële wereld.


Dasya Bhava Dasya Bhava, is een vorm van liefde die past bij een dienaar, die al zijn handelingen zal uitvoeren in naam van God. Deze handelingen staan natuurlijk in één lijn met alle kernbeginselen uit het hindoeïsme. Het beste voorbeeld hiervan is Shri Hanuman Ji. Zijn hele leven stond in het teken van het dienen van Shri Rama. Dit maakte hem enorm geliefd bij Shri Rama, die hem zelfs in de relatie gelijkwaardig acht als aan zijn broers.


Sakhya Bhava Sakhya Bhava, is een vorm van liefde die gevormd wordt door een bevriende relatie met God. De meest bekende voorbeelden zijn Arjuna en Sudama. Zo een band met God ontwikkelen is niet eenvoudig, omdat in een vriendschapsband de rela