ARTIKELEN

Welk boek vertelt mijn Dharma - Dharma (2/4)

In dit artikel gaan we in op de regels en teksten uit de heilige geschriften die voorschrijven wat de Dharma van de mens is. Deze teksten worden Dharma-sastras (heilige boeken omtrent Dharma) genoemd.


Voordat we duiken in wat de Dharmasastras ons leren, is het belangrijk om te realiseren dat het bestuderen van deze teksten vrij complex is. Vertalingen en commentaren op de Sanskriet teksten hebben niet allemaal hetzelfde standpunt en kunnen elkaar soms tegenspreken. Wij streven ernaar om jou zo juist mogelijk onze interpretatie van de geschriften te bieden. Wees je hiervan bewust en probeer ook je eigen logica te gebruiken om de tekst, de context en de uitleg te begrijpen. Het is verstandig om complexe materie met een betrouwbare geleerde (bonafide guru) te bestuderen.


Dharma-sutras & Dharma-sastras

De oorsprong van teksten over de Dharma bevindt zich inde Veda’s. Op basis hiervan zijn Vedangas geschreven, dit zijn uitgebreide interpretaties van de Veda’s. Een van de Vedangas is de Kalpa (rituelen en juiste procedures). Uit deze Kalpa Vedanga studies ontstonden de Dharma-sutras en dat werd later uitgebreid tot de Dharma-sastras. De Dharma-sutras bestonden uit verschillende stukken, waarvan alleen 4 teksten van zijn overgebleven: Apastamba, Gautama, Baudhayana en Vasistha. Deze teksten kunnen gezien worden als de gids van Dharma, omdat ze onderwerpen beschrijven zoals sociaal gedrag, ethische normen, burgerlijke en strafrechtelijke wetten. Daarnaast gaan ze ook over de plichten tijdens elke lev